Stadhuis

Mechelen telt eigenlijk drie stadhuizen: het oude Schepenhuis, Huis De Beyaert en het huidige stadhuis. Achter dat laatste heb je ook het administratief centrum genaamd 'Huis van de Mechelaar'.
 
Maar om terug te keren naar het huidige stadhuis op de Grote Markt, het bestaat uit twee delen: de lakenhal met onafgewerkte klokkentoren en het Paleis van de Grote Raad. Waarom werd het belfort nooit afgewerkt?
De lakenhandel raakte in de 14de eeuw in verval en er was geen geld om het gebouw te voltooien. Tweehonderd jaar lang was het belfort niet meer dan een constructie, totdat het uiteindelijk in de 16de eeuw van een tijdelijk dak werd voorzien. Tijdelijk? Dat dak is er nog steeds. Het belfort is nu Unesco-werelderfgoed. Rechts ervan zie je het oudste deel van het stadhuis, de overblijfselen van de vroegere lakenhal. Aan de linkerkant is het Paleis van de Grote Raad. De grote raad? Die is hier eigenlijk nooit samengekomen, omdat deze vleugel pas in de twintigste eeuw werd gebouwd volgens de oorspronkelijke zestiende-eeuwse plannen van de toenmalige bekende architect Rombout Keldermans.
 
TIP! Het interieur van het stadhuis is het bekijken waard. Je kan het bezoeken in het gezelschap van een gids tijdens de historische stadswandeling.
 
 

Comfort

Toegankelijkheid

De binnenkoer van het stadhuis van Mechelen is toegankelijk voor bezoekers. De beide toegangspaden zijn aangelegd in kasseien. Langs de zijde van de Befferstraat zijn dat vlakke kasseien, langs de zijde van de Grote Markt wat bollere kasseien. Het grootste deel van de volledig drempelloze binnenkoer is aangelegd in vlakke kasseien. Er is ook een openbaar sanitair met aangepast toilet, rechtstreeks bereikbaar vanaf de binnenkoer. Ook de Keldermanszaal is rechtstreeks bereikbaar vanaf de binnenkoer en vlot toegankelijk. Contacteer de partner voor meer info rond toegankelijkheid.

Contact

T +32 15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W www.visitmechelen.be

Locatie

Grote Markt 20, 2800 Mechelen
Klik op de blauwe plaatsaanduiding (ballon) voor meer informatie.