Strategie

Mechelen: onderweg naar een florerende bestemming

Het aantal bezoekers aan Mechelen groeit jaar na jaar. Mechelaars verwelkomen bezoekers positief; bezoekers dragen bij aan de trots van de Mechelaars op hun stad.

Tussen 2012 en 2018 groeide het aantal aankomsten met 40%: een sterke groei die zich vertaalt in een positieve evolutie van economische indicatoren en het toeristisch aanbod. Mechelen, Mechelaars en ondernemers varen wel bij het groeiend aantal bezoekers aan de stad. In Mechelen is er bovendien nog ruimte om te groeien.

Naast deze positieve factoren voor Mechelen, is er een wereldwijd groeiend bewustzijn dat toerisme ook een negatieve impact op een bestemming kan hebben. Zodra er een onevenwicht tussen baten en lasten ontstaat tussen bewoners, bezoekers, ondernemers en de omgeving, kan een positief verhaal snel negatief worden. Denk maar aan de toeristische uitdagingen waar grote Europese steden mee worstelen. 

Gezien de sterke groei van toerisme in Mechelen, in combinatie met de positieve houding tegenover bezoekers en van ondernemers, bevindt Mechelen zich in een belangrijke fase om dit evenwicht te behouden en positief verder te groeien. 

Visit Mechelen verbindt de kracht van de fierheid en gastvrijheid van de Mechelaars en de groeiende interesse van toeristische ondernemers om op te starten of uit te breiden in Mechelen, binnen de strategie om te transformeren naar een florerende bestemming.

Strategische visienota

Visit Mechelen engageerde zich in 2018/2019 als enige stad als pilootpartner van Toerisme Vlaanderen binnen het transformatieve traject ‘Reizen naar Morgen’. Mechelen pionierde hiermee en werd een referentie in Vlaanderen inzake visie en durf voor een duurzame toeristische groei.

Deze pionierskeuze sluit naadloos aan bij de positionering en duurzame ambities van Stad Mechelen. 

Visit Mechelen dacht, samen met internationale referenties en tijdens open workshops (incl. Mechelse stadsdiensten, bewoners, attracties, ondernemers en beleidsmakers), intensief na over hoe het toerisme van de toekomst er in en voor Mechelen kan uitzien.

Uit de gesprekken en ideeën die Visit Mechelen uit workshops en overleg verzamelden, en de voortschrijdende inzichten op hoe toerisme duurzaam kan groeien, stelde Visit Mechelen de visienota "Duurzaam toeristisch leiderschap in en voor Mechelen. Onderweg naar een florerende bestemming, visienota 2020-2026. " op. Deze visienota is het resultaat van intense dialoog tussen alle toeristische actoren. 

Een bestemming floreert zodra bezoekers, bewoners, ondernemers en de bestemming elkaar versterken in plaats van uithollen. Floreren gaat een stap verder dan duurzaam groeien. 

Actieplan

Om deze visienota concreet om te zetten in acties, werkt Visit Mechelen - in dialoog met alle betrokken actoren - een actieplan 2020-2026 uit. Een actieplan dat projecten zal bevatten die bijdragen aan de speerpunten kinderarmoede, circulair ondernemen en mobiliteit. Er worden KPI’s opgesteld (meetbare doelstellingen), die stoelen op de SDG’s.

Contact: els.vanzele@mechelen.be