Nonnenpoort

De Nonnenpoort dankt haar naam aan haar functie als toegangspoort tot de stad voor Mechelse nonnen die verbleven in de kloosters van Thabor en Blijdenberg, gelegen buiten de stad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden beide kloosters in 1572 verwoest, waarna ook de poort haar functie verloor en werd afgebroken.

Centjesmuur


De Centjesmuur aan de Guido Gezellelaan werd na 1660 gebouwd als deel van de afsluiting van het Groot Begijnhof van Mechelen. Deze muur, waarvan ongeveer de helft nog overeind staat, werd oorspronkelijk Oordjesmuur genoemd. Om de muur te bouwen, betaalden de begijnen wekelijks een oordje, de kleinste waarde van de toenmalige munten. Met de omvorming van het geld wijzigde de naam in Centjesmuur. De centjesmuur was geen deel van de omwalling rond de stad.

Nonnenpoort

Impressie van buiten de stad op de Nonnenpoort, 1570 (Jan-Baptist De Noter). © www.regionalebeeldbank.be

 

Nonnenpoort

Impressie van binnen de stad op de Nonnenpoort, 1500. © www.regionalebeeldbank.be


Centjemuur

Een deel van de Begijnhofmuur aan de Guido Gezellelaan, ook gekend als Centjesmuur. © www.regionalebeeldbank.be

 

Impressie van de ingangspoort van het Groot Begijnhof
Impressie van de ingangspoort van het Groot Begijnhof langs de Nieuwe Beggaardenstraat, 1790 (Jan-Baptist De Noter). © www.regionalebeeldbank.be