Ijzerenleen

De IJzerenleen is volgens veel Mechelaars de Champs Elysées van Mechelen. Gelukkig zijn er minder auto's te zien, maar wel imposante gevels, mooie winkels en een van de oudste stadhuizen van Vlaanderen. Vroeger stroomde hier tussen Dijle en Koolvliet een vlietje waarlangs een vismarkt plaatsvond. De IJzerenleen krijgt zijn naam door de ijzeren leuningen naast het vlietje, die er nog steeds staan. Nochtans wordt de vliet al in de zestiende eeuw overwelfd. De gevels uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw zijn niet origineel maar werden na een wedstrijd tussen architecten weer opgebouwd na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog.

advalvas_IJzerenleen

Comfort

Toegankelijkheid

Volledig rolstoeltoegankelijk.

Als rolstoelgebruiker kan het zijn dat je hier en daar even op straat moet uitwijken, omdat de terrassen mogelijks een hindernis vormen op de voetpaden. Dit kan drempelloos verlopen. De ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.

Contact

T +32 15 29 76 54
E visit@mechelen.be

Locatie

IJzerenleen, 2800 Mechelen
Klik op de blauwe plaatsaanduiding (ballon) voor meer informatie.