Geschiedenis - Leest

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

De naam Leest vindt zijn oorsprong volgens enkelen bij 'ese' en 'uth', wat 'een plaats waar lis groeit' betekent. Sommigen beweren dat het voortkomt van het oud-Nederlandse woord 'lees'. Dit woord gebruikte men indertijd voor een karrespoor / modderspoor. De geschiedenis van Leest is voor een stuk vergelijkbaar met die van Heffen en Hombeek. Ook in Leest was er prehistorische bewoning nabij de Zenne. Een van de grote fierheden die de Leestenaar met zich meedraagt, is haar geschiedenis en weliswaar om de volgende gebeurtenissen.

Heel wat sterke persoonlijkheden in de geschiedenis hebben ervoor gezorgd dat Leest een meer moderne richting is uitgegaan. Een van die personen was aalmoezenier Herregods. Hij bracht mensen bij elkaar, voerde keramiek in en was medestichter van soldatenkrantje. Maar ook de familie Empain heeft hier een tijdje geleefd. Op het kerkhof van Leest bevindt zich het indrukwekkende grafmonument van de familie Empain. Het grafmonument van de familie Empain fungeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdelijk als schuilplaats voor een spion, genaamd August Ph. Jacobs. Het graf ligt er nu wat verlaten bij, omdat de Empains Leest, maar vooral hun jarenlange thuisbasis Battel uit het oog en het hart deden verdwijnen.

De Sint-Niklaasparochie van Leest wordt voor het eerst vermeld in het eerste kwart van de 12de eeuw. Leest had gedurende een lange tijd haar eigen schepenbank. Nadien werd het deel van de heerlijkheid Mechelen, totdat het in de late 18de eeuw een zelfstandige gemeente werd onder de Fransen. Tijdens enkele eeuwen was de plek vooral bewoond geweest door landbouwers en waren er talrijke grote pachthoeven. Enkele pachthoeven zoals het Hof ter Halen, Steynemolen en Hof te Rendelbeck bestaan nog steeds. In de zelfstandige gemeente Leest waren er, net zoals in het oude Heffen, twee fanfares die de strijd om het gemeentehuis aangingen. De Katholieke leden van de fanfare Arbeid Adelt stonden bekend als de 'Sussen' en de leden van Sinte-Cecilia als de 'blekken'. De strijd hield aan totdat Leest deel uit ging maken van de fusiegemeente Mechelen.

Sint-Niklaaskerk Leest - © Regionale Beeldbank – Stadsarchief Mechelen

Tijdens je bezoek aan Leest vind je een opmerkbare grens tussen Hombeek en het dorp. De Kapellebaan, die overloopt in Kapelseweg, maakt een duidelijk onderscheid tussen de twee dorpen en kent een memorabele gebeurtenis. Jaren geleden, op een zomerse nacht, stortte er in een weide nabij de hoeve Scheers een Britse Halifax-bommenwerper te pletter. Het vliegtuig lag op het verlengde van de Kapellebaan over het spoor links. De gigantische knal maakte iedereen wakker en mensen haastten zich naar de plek. Alle bemanningsleden kwamen om het leven en het nieuws bereikte pers over de ganse wereld. De wrakstukken werden geplunderd door de bevolking en enkele dingen werden hergebruikt. Van parachutestof werd bijvoorbeeld kleding gemaakt en de banden werden in twee gesneden zodat deze als drinkwaterbakken konden dienen. Mensen gingen creatief om met de wrakstukken en wellicht zal er nog meer gerecycled zijn geweest.

Bronnen: dorpsbewoners - blog.seniorennet.be - stadsarchief.mechelen.be