Opsinjoorke

Het bronzen beeld voor het stadhuis toont Opsinjoorke op het laken. De originele pop is gemaakt in 1647. We dragen ze mee in praalstoeten en ommegangen. Daar werpen we ze in een groot lijnwaden doek omhoog. Oorspronkelijk heet ze Sotscop of Vuilen Bruidegom, een verwijzing naar dronken echtgenoten die hun vrouw slecht behandelden. Scheiding was indertijd uit den boze, en daarom wordt de pop symbolisch gestraft (omhoog gegooid) voor de zonden van deze mannen.

De pop krijgt haar huidige naam op 4 juli 1775. Tijdens de stoet ter ere van duizend jaar Sint-Romboutsverering valt ze naast het doek tussen de menigte. Een Antwerpse toeschouwer steekt zijn armen uit om de pop af te weren, maar wordt ervan beschuldigd de Sotscop te willen roven. Enkele heethoofden slaan hem in elkaar. Het slachtoffer bepleit in een protestbrief aan de Mechelse rechter zijn onschuld en eist schadevergoeding. Omdat de Sotscop op een sinjoor (bijnaam voor een Antwerpenaar) terechtkomt, wordt hij sindsdien Opsinjoorke genoemd.
 
advalvas_Opsinjoorke

Prijs

Gratis

Comfort

Toegankelijkheid

Volledig rolstoeltoegankelijk.

Het beeld is vlot bereikbaar. De ondergrond bestaat uit kleine, vrij vlakke kasseien.

Contact

T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be

Locatie

Grote Markt 21, 2800 Mechelen