Niet te missen - Hombeek

 1. Eglegemvijver

De Eglegemvijver, of ‘de put van Hombeek’ zoals we hier zeggen, is een waterplas die ontstond bij de aanleg van de E19 en is sindsdien uitgegroeid tot een natuurgebied van 43 hectare. Dit is een belangrijke rustplaats voor vogels, waar verder een familie bevers woont. In de zomer zitten vissers langs de kant en wordt de waterplas ingenomen door zeilers en windsurfers.

Eglegemvijver

2. Oevers van de Zenne

In Hombeek kan je prachtig wandelen op de Zennedijk. De Zenne is een getijden gebonden zoetwaterrivier zoals de Nete, Rupel en Dijle. Tweedaags staat deze rivier onder invloed van eb en vloed. Deze getijdenwerking zorgt voor een aparte en uiterst zeldzame biotoop: zoetwaterslikken en -schorren, niet permanent onder water staande, luwe en daardoor slikrijke milieus. Bij laagtij zoeken eenden en steltlopers hun voedsel op de slikplaten, onbegroeide maar ecologisch waardevolle zones met bodemwiertjes in het slib of zand. In de rietlanden in het schor nestelen blauwborstjes, rietgorzen en kleine karekieten. In de wilgenvloedbossen treffen we tuinfluiters en zanglijsters aan.

Oevers van de Zenne

3. Kasteel Expoel

Het prachtige Kasteel Expoel uit de 13de eeuw dankt zijn naam aan Jan de Axpole, de man van de eerst gekende eigenares, Catharina Raduwaerts. Anderen beweren dat het kasteel zijn naam mogelijk te danken heeft aan een boze geest of heks die hier in een poel huisde. Sinds 1700 was het kasteel het zomerverbijf van Balthazar IV Moretus, erfgenaam van de drukkerij en uitgeverij Plantijn in Antwerpen en grootaalmoezenier van Antwerpen. Na zijn dood werd het kasteel verkocht aan familie de Meester de Ravestein.

Kasteel Expoel

Locatie

Klik op de blauwe plaatsaanduiding voor meer informatie.