Groen & blauw - Hombeek

Hombeeks plateau

Ten westen van Mechelen strekt zich het Hombeeks Plateau uit over de deelgemeenten Hombeek, Leest en Heffen. De Zenne kronkelt er door het groene landschap dat de perfecte uitvalsbasis vormt om de groenblauwe omgeving van Mechelen te ontdekken.

De ligging aan het water speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de Zennedorpen. De vruchtbare sliblaag die overbleef na iedere winterse overstroming zorgde ervoor dat de zomerse hooilanden reeds natuurlijk bemest werden. In het najaar dienden deze hooilanden als veeweiden. Vandaag de dag zie je ook nog het vee grazen langs de oevers van de Zenne. De hoger gelegen akkers kennen een lemige zandbodem waardoor het water en voedingsstoffen langer worden vastgehouden. Deze bodemsamenstelling is ideaal om vollegrondsgroenten te telen, dat waar Hombeek om gekend is in de landbouw.

Strek je benen, relax en geniet van al de rust die over het Hombeeks Plateau neerdaalt.

Eglegemvijver

Als ‘de put van Hombeek’, zo ken je Eglegemvijver misschien ook wel. De waterplas ontstond bij de aanleg van de E19 en is sindsdien uitgegroeid tot een natuurgebied van 43 hectare. Wandelaars en watersporters kunnen er hun hartje ophalen, en dat in goed gezelschap. De Eglegemvijver is immers een belangrijke rustplaats voor vogels. Onder meer de kuifeend, meerkoet en kokmeeuw genieten er van het water.

Momenteel woont er ook een familie bevers op de Eglegemvijver. Als je goed kijkt, zie je rondom de vijver heel wat knaagsporen en andere sporen van hun werk. Deze dieren zijn nogal schuw en worden niet graag verstoord. Daarom vraagt Agentschap Natuur en Bos, dat instaat voor het beheer van het domein, om de dieren en hun leefgebied zeker niet te verstoren.

Bronnen: dorpsbewoners - www.rlrl.be