Een korte geschiedenis van het Kardinaal Mercierplein

In 1837-1839 werd het Kardinaal Mercierplein aangelegd om de binnenstad te verbinden met het net gebouwde station. Eerst heette het plein de Egmontplaats naar het adellijke Hof van Egmont dat afgebroken werd voor de aanleg van het plein. In 1918 werd het herdoopt tot Kardinaal Mercierplein, als hulde aan de Mechelse aartsbisschop Mercier.

Het Kardinaal Mercierplein bestaat uit prachtige neoclassicistische gebouwen die dateren van de jaren 1840. In het midden van het plein stonden twee tolhuizen waarin je de kantoren van de tolbeambten vond. Tot 1860 moest je aan de stadspoorten (of op de plaats waar ze ooit stonden) poortgeld betalen bij het binnenkomen of verlaten van de stad. De inkomsten voor de stadskas kwamen toen nog voor de helft uit die taksen.

De commiezenhuizen op het Kardinaal Mercierplein waren echte pronkstukken. Door hun ligging tussen het station en de Grote Markt waren zij de belangrijkste toegangspoort tot de stad. Ze waren wel 8 meter hoog, 15 meter breed en hadden verschillende ingangen.

De tol werd afgeschaft in 1860 waarna de meeste tolhuizen snel uit het straatbeeld verdwenen. Die op het Kardinaal Mercierplein moesten pas in 1961 plaatsmaken voor de verbreding van de ring rond Mechelen.

Kardinaal Mercierplein

Kardinaal Mercierplein vanuit de Hendrik Consciencestraat. © www.regionalebeeldbank.be


Kardinaal Mercierplein

Kardinaal Mercierplein vanuit de Graaf van Egmontstraat. Met zicht op de 2 tolhuizen en achterin het station. © www.regionalebeeldbank.be

 

De 2 tolhuizen op het Kardinaal Mercierplein voor 1914
De 2 tolhuizen op het Kardinaal Mercierplein voor 1914, gezien van de Schuttersvest. © www.regionalebeeldbank.be